Zgodovina šole

Kratka zgodovina Prve osnovne šole
 
 

Po ukinitvi nižjih gimnazij leta 1957 sta bili v Slovenj Gradcu organizirani dve osnovni šoli. Ena je bila ob reki Suhodolnici v zgradbi dvorca Rotenturn, druga pa na Gosposvetski cesti pri bolnišnici.

   

Učence sta si delili po abecedi. V obeh šolah je bila prostorska stiska, pouk je bil organiziran v dveh izmenah. Najslabše prostorske in delovne razmere so bile na osnovni šoli v dvorcu Rotenturn, zato je bila sprva predvidena izgradnja nove stavbe za to šolo. V dvorcu je bilo za pouk namenjenih 8 prostorov in skromna tehnična učilnica. V nekaterih učilnicah so bile še vezane klopi za 5 do 6 učencev. Na klopeh so bili črnilniki s črnilom. Table so bile po večini dvižne, pred tablo je bil dvignjen oder s katedrom in stolom za učitelja, v kotu ob tabli je stal stol z umivalnikom. Tla so bila iz lesenih desk in v letnih počitnicah so jih premazali s protiprašnim oljem. Razumljivo, da učenci v učilnicah niso nosili copat. Velik problem so bile slabo opremljene učilnice brez kabinetov. Pouk telesne vzgoje je bil na peščenem šolskem dvorišču, za učence višjih razredov pa delno tudi v telovadnici TVD Partizan. V šoli je bila električna razsvetljava, ni pa bilo na voljo kakšnih didaktičnih električnih aparatov. Prva leta po vojni Slovenj Gradec še ni imel vodovoda, bili so le vodnjaki na ulici in na šolskem dvorišču. Za kurjavo v šoli in glinaste peči so skrbeli šolski snažilci. V kletnih prostorih je delovala šolska kuhinja. Poleg težkih materialnih pogojev je potrebno omeniti tudi tedaj predpisani 6-dnevni  delovni teden. Tretjina pouka je bila v popoldanski izmeni, druge delovne obveze pedagoških delavcev (učne konference, strokovni študij) so bile v poznih popoldanskih urah ali v nedeljo dopoldan.

 

Gradnja šole na Štibuhu, ki se je ob izgradnji imenovala osnovna šola FRANJA VRUNČA SLOVENJ GRADEC, se je pričela septembra leta 1965, njena otvoritev pa je bila 4. junija 1967. Vsi učenci, starši in učitelji so se nove šole zelo razveselili z optimističnimi pričakovanji, da se bodo odslej razmere za delo v osnovni šoli samo še izboljševale.

Šolska stavba  na Štibuhu, izgrajena leta 1967, se je do danes večkrat dograjevala in posodabljala.

Šolska zgradba izgrajena 1967.

ola_1967

 

Prve prenove in dograditve je stavba doživela že leta 1978, leta 1983 pa je bilo osnovni stavbi dograjenih 7 novih učilnic, telovadnica, manjša knjižnica in zobna ambulanta.

 

Z izgradnjo še ene osnovne šole ob slovenjgraški športni dvorani leta 1992 se je Osnovna šola Franja Vrunča preimenovala, saj sta iz ene tako nastali dve šoli. Stavba na Štibuhu se je preimenovala v PRVO OSNOVNO ŠOLO SLOVENJ GRADEC, novo zgrajena šola pri športni dvorani pa je dobila ime Druga osnovna šola Slovenj Gradec.

S tem se je postavila tudi meja šolskih okolišev, ki je potekala po Celjski cesti in je bila zaznamovana z »demarkacijsko črto«.  Severno od »demarkacijske črte« je bil imenovan okoliš Druge osnovne šole, južno od te meje pa okoliš Prve osnovne šole.  K Drugi osnovni šoli se je priključila podružnica Pameče, Prvi osnovni šoli pa podružnična šola Sele-Vrhe.

Leta 2000 so k šolski stavbi Prve osnovne šole dogradili prizidek in  s tem smo pridobili nove učilnice za najmlajše, lepo, novo in prostorno knjižnico, večnamensko dvorano in pisarne na J  delu šole.

Prostorska širitev je bila nujna, saj smo že leto pred tem vstopili v projekt devetletne osnovne šole, ki je v šolo pripeljal učence stare 6 let.

V letih 2001 in 2002 je bil prenovljen najstarejši del stavbe, leta 2004 in 2005 pa je bila delno obnovljena tudi telovadnica.

Šola po prenovi 2002.

ola_2002

(Skupno 2.073 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost