znakgolob

Ustanovitelj Prve osnovne šole Slovenj Gradec je

Mestna občina Slovenj Gradec.


Najpomembnejši organ šole je SVET zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja Mestne občine Slovenj Gradec,

trije predstavniki sveta staršev,

in pet zaposlenih šole.

Vse informacije o svetu zavoda lahko dobite s klikom na povezavo v naši spletni učilnici.