Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen obvezni izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Obvezni izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu.

Možnosti izbora učnih predmetov

Učenec izbere največ 3 ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši, lahko pa samo 2 uri tedensko. Pouk posameznega obveznega izbirnega predmeta je na urniku 1 uro na teden, razen obveznega izbirnega predmeta tuj jezik, ki je na urniku 2 uri na teden.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka obvezni izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če je učenec izbral tri obvezne izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in bodo ocene vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi obvezne izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število skupin obveznih izbirnih predmetov

Naša šola za šolsko leto 2024/2025 ponuja veliko število obveznih  izbirnih predmetov, njihov podrobnejši opis najdete v brošuri na dnu te strani.

Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. Starši posredujejo šoli pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2023/2024 in kasneje priložijo potrdilo o vpisu.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine obveznih izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta.

Do 15. septembra 2024 lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da se nam organizacijski pogoji pri izvajanju posameznega obveznega izbirnega predmeta ne spremenijo (potreben predhodni individualni pogovor v šolski svetovalni službi).

 
 

 

(Skupno 2.176 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost