Vodja podružnične šole Sele-Vrhe v šolskem letu 2017/2018

Marjeta Vinšek

V šolskem letu 2017/2018 obiskuje podružnično šolo 38 učencev, v oddelku VVZ Slovenj Gradec pa je 18 varovancev od 3. do 6. leta starosti.

Učitelji na podružnični osnovni šoli:

Učitelji

Razred

E-poštni naslov
Sonja Matves

1. in 2. (11 učencev)

sonja.matves@guest.arnes.si
Marjeta Vinšek

3.,4.r  (15 učencev)

marjeta.vinsek1@guest.arnes.si
Danijela Herlah

5.r (12 učencev)

danijela.herlah@guest.arnes.si
Inge Lužnic

drugi učitelj v 1. r, OPB, JV

inge.luznic@guest.arnes.si

Učitelji, ki prihajajo z matične šole.

TATJANA Peršak GOS, OPB
MARKO Dreu ŠPO, JV, ZŽS
BOŽIDARKA Vivat TJA, JV
JANJA Kresnik GUM, OPZ
 MILENA Svetina  OPB
VALERIJA Pečnik, specialna pedagoginja
Tehnično osebje  
NATAŠA Rebernik, natasa.rebernik@guest.arnes.si