Vodja podružnične šole Sele-Vrhe v šolskem letu 2018/2019

Marjeta Vinšek

V šolskem letu 2018/2019 obiskuje podružnično šolo 46 učencev, v oddelku VVZ Slovenj Gradec pa je 15 varovancev od 3. do 6. leta starosti.

Učitelji na podružnični osnovni šoli:

Učitelji

Razred

E-poštni naslov
Sonja Matves
  1. r in 2. r (14 učencev)
sonja.matves@guest.arnes.si
Marjeta Vinšek

3. r in 4. r  (16 učencev)

marjeta.vinsek1@guest.arnes.si
Danijela Herlah

5. r in 6. r (16 učencev)

danijela.herlah@guest.arnes.si
Inge Lužnic

drugi učitelj v 1. r, OPB, JV

inge.luznic@guest.arnes.si
 Mateja Praznik JV, OPB

Učitelji, ki prihajajo z matične šole.

TATJANA Peršak GOS
MARKO Dreu ŠPO, JV, RAP špo
BOŽIDARKA Vivat TJA, JV, OPB
JANJA Kresnik GUM, OPZ
MATEJA Praznik JV, OPB
IGOR Jeram TIT, NIZ – Tehnika
VALERIJA Pečnik, specialna pedagoginja
Tehnično osebje  
NATAŠA Rebernik, natasa.rebernik@guest.arnes.si
BOJAN Založnik, bojan.zaloznik1@guest.arnes.si