Vodja podružnične šole Sele-Vrhe v šolskem letu 2015/2016

Marjeta Vinšek

V šolskem letu 2015/2016 obiskuje podružnično šolo 38 učencev, v oddelku VVZ Slovenj Gradec pa je 19 varovancev od 3. do 6. leta starosti.

Učitelji na podružnični osnovni šoli:

Učitelji

Razred

E-poštni naslov
Sonja Matves

1. in 2. (16 učencev)

sonja.matves@guest.arnes.si
Marjeta Vinšek

3.  (12 učencev)

marjeta.vinsek1@guest.arnes.si
Danijela Herlah

4. in 5. (10 učencev)

danijela.herlah@guest.arnes.si
Inge Lužnic

drugi učitelj v 1. r, OPB, JV

inge.luznic@guest.arnes.si

Učitelji, ki prihajajo z matične šole.

TATJANA Peršak GOS, OPB
MARKO Dreu ŠPO, JV, ZŽS
BOŽIDARKA Vivat TJA, OPB
JANJA Kresnik GUM, OPZ
VALERIJA Pečnik, specialna pedagoginja
Tehnično osebje  
NATAŠA Rebernik, natasa.rebernik@guest.arnes.si