Prijava in odjava prehrane je mogoča elektronsko z obrazcema za odjavo/prijavo prehrane.

Izponiti je potrebno vsa vnosna polja in oddati odjavo/prijavo prehrane. V kolikor ne želite izpolniti elektronskega obrazca, lahko odjavo/prijavo opravite tudi preko telefona, odjavo/prijavo sporočite v tajništvo Andreji Žugelj, na tal. št. (02) 88 39 920.
 

odjava

Prijava

ODJAVA  PREHRANE PRIJAVA  PREHRANE
S klikom na sličico odprete elektronski obrazec za odjavo/prijavo prehrane svojega otroka.
V kolikor ne želite izpolniti elektronskega obrazca, lahko odjavo/prijavo opravite tudi preko telefona, odjavo/prijavo sporočite v tajništvo Andreji Žugelj, na tel. št. (02) 88 39 920.
Za vse ostale odjave (npr. moj otrok ne bo kosil ob petkih zaradi glasbene) se obrnite direktno na Andrejo Žugelj preko e-poštnega naslova prehrana.ossgprv@guest.arnes.si ali telefona v tajništvo šole.
 

ODJAVA SUBVENCIONIRANEGA OBROKA:

je  PRAVOČASNA v kolikor  bo elektronsko sporočilo poslano en dan prej in sicer do 9. ure.

V izrednih okoliščinah (bolezen) lahko elektronsko odjavo pošljete najkasneje do 9. ure istega dne. V tem primeru se šteje odjava za prvi dan odsotnosti kot nepravočasna, za  naslednje dni se odjavi.  Odjava za nazaj ni mogoča.

V kolikor subvencioniranega obroka ne odjavite, otroka pa ni v šolo, se vam obroki za dni odsotnosti otroka zaračunajo s polno ceno obroka.

PRIJAVA NE SUBVENCIONIRANEGA OBROKA:

– KOSILO,

– OPB malico,

pošljite en dan prej ali  najkasneje do 9. ure za isti dan.

ODJAVA  NE SUBVENCIONIRANEGA OBROKA:

– MALICA, v izrednih okoliščinah (bolezen) lahko elektronsko odjavo pošljete najkasneje do   9. ure istega dne. V tem primeru se šteje odjava za prvi dan odsotnosti kot nepravočasna,  za naslednje dni se odjavi.   Odjava za nazaj ni mogoča.

– KOSILO,

– OPB malica.

je pravočasna, če pošljete elektronsko  sporočilo en dan prej do 9. ure,  v izrednih okoliščinah (bolezen) je odjava na ne subvencioniran obrok pravočasna, če bo elektronska pošta prejeta do 9. ure za isti dan. Odjava za nazaj ni mogoča.


Spoštovani starši.

Za zdrav fizični in psihični razvoj je prehrana otrok in mladostnikov zelo pomembna. V šolski kuhinji se trudimo,  da zadovoljimo željam in potrebam otrok. Pri tem upoštevamo smernice zdrave prehrane. Pozorni smo tudi na tiste, ki imajo dietno prehrano. Skrb za prehrano slednjih je še toliko večja, saj se ni enostavno odločati, ko pa vemo, da vplivamo na zdravje otrok. Želimo si, da je trud, ki ga vložimo v pripravo dietnih jedi, poplačan z veseljem otrok pri uživanju le-teh.

Dolžnost vas staršev je, da v začetku novega šolskega leta razredniku sporočite, če vaš otrok potrebuje dietno prehrano. Vodji šolske prehrane posredujete zdravniško potrdilo in priporočila za predpisano dieto (gov. ura. vsak ponedeljek od 8.15 do 9.00 v učilnici št. 10 A ali pokličete v tajništvo na tel. št. 02 88 39 920).

Izpolnite prijavo učenca na dietno prehrano in jo oddajte razredniku.

Osebno se oglasite v šolski kuhinji pri glavnem kuharju Smiljanu Sukiču. Predhodno se lahko dogovorite za termin, in sicer pokličite na telefonsko številko 02 88 39 928.

V primeru, da vaš otrok ne potrebuje več diete, izpolnite odjavo učenca na dietno prehrano in jo oddajte razredniku.

V želji, da bo sodelovanje z vami v zadovoljstvo in zdravje vašega otroka, se vam najlepše zahvaljujemo.

Dieta dopis       Prijava na dieto      Odjava od diete