Starši lahko do ocen svojega otroka dostopate preko spletne e-redovalnice.

  

Starši, ki ste e-redovalnico v prejšnjih letih že uporabljali, lahko tudi v tem letu uporabljate dostop, ki ga že imate.

Tisti, ki boste postali novi uporabniki e-redovalnice, morate oddati izjavo za dostop do e-redovalnice osebno ali jo prinese vaš otrok

in jo odda v tajništvu šole ali razredniku.


Vsa navodila in izjava za dostop do e-redovalnice so dostopna na portalu e-redovalnice.

Spletni portal  E-redovalnice.