ATS STEM

Projekt ATS STEM je dvoletni mednarodni projekt, pri katerem je cilj ugotoviti, kako pri učencih na formativni način razvijati prečne veščine z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Namen projekta je raziskati možnosti formativnega spremljanja/vrednotenja prečnih veščin oziroma STEM kompetenc z digitalnimi orodji na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter matematike.

STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics, je angleška kratica, ki v našem primeru pomeni osnovnošolsko medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov.

ATS STEM
Assessment of Transversal Skills in STEM
Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike

Izobraževanje šolskih projektnih timov v projektu ATS STEM 

 

 

S sodelovanjem do ekološke embalaže – prva ATS STEM učna enota v  6. a

 

Učenci 6. a oddelka so v januarju izvedli svojo prvo učno enoto v projektu ATS STEM z naslovom S sodelovanjem do ekološke embalaže.

Medpredmetno so povezali znanja iz matematike, tehnike in tehnologije, biologije ter informatike, vključeno pa je bilo tudi področje čustev, kateremu so se posvetili v uri oddelčne skupnosti. Pri tem sta bili v ospredju STEM kompetenci sodelovanja ter predmetnih veščin. Skušali so zajeti tudi realne življenjske situacije in smiselno uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Namen učne enote je bil poiskati in izdelati čim primernejšo embalažo za piškote, ki jih bodo učenci spekli po izbranem zdravem receptu. Pri tem morajo kljub medsebojni oddaljenosti sodelovati vsi sošolci. Prav v ta namen smo učitelji ter učenci iskali primerno digitalno okolje ter aplikacije, ki bi nam vse to omogočile. Ker na naši šoli pouk na daljavo poteka v okolju MS Teams, smo seveda uporabili to okolje, saj ga dobro poznamo tako učitelji kot učenci. Učno enoto smo nadgradili z aplikacijami Mentimeter, Jamboard, Padlet ter Forms. Iskanje dobrih digitalnih orodij za formativno spremljanje pouka je namreč eden od ciljev projekta.

Delo je potekalo v dveh delih, saj so morali učenci v prvem dnevu oblikovati kriterije sodelovanja ter namene učenja, da bi lahko na koncu enote ocenili svojo uspešnost. Prav tako so morali s skupnimi močmi in sodelovanjem izbrati najbolj primerno gradivo ter obliko za embalažo za piškote. Ko so izbrali željeno obliko, so pri matematiki povezali pojme plašč, zavihki, ploščina ter površina kocke. Potem so pri gospodinjstvu izbrali primeren recept za piškote.

Sledil je enotedenski premor, saj so morali učenci pripraviti vse sestavine za peko ter izdelavo embalaže. To so opravili v drugem tednu. Pravi inženirski pristop, ki so ga morali učenci tudi zabeležiti in fotografirati. Svoje fotografije so oddali v mape v svojih ekipah.

Ob zaključku učne enote so preverili svojo uspešnost pri sodelovanju in doseganju namenov učenja, ocenili so svoje rešitve ter podali možnosti za izboljšave.

   

(Skupno 895 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost