V pripravi na kolesarski izpit smo najprej preverili, kako spretni so učenci s kolesi med raznimi ovirami, zato so vadili na poligonu.