Učenci 2. razredov so srečni prispeli v CŠOD Ajda. Vse lepo pozdravljajo.