Odtujitev in poškodbe osebnih potrebščin učencev

Navodila ob poškodbi ali odtujitvi oblačil oz. šolskih potrebščin, ki jih učenec med poukom hrani v garderobnih in drugih, za to dogovorjenih šolskih prostorih

Ob nastanku škodnega dogodka starš/skrbnik oz. učenec obvesti razrednika, dežurnega učitelja ali učitelja, pri katerem je imel pouk v času dogodka.

V primeru, da zaposleni Prve osnovne šole ter učenec oz. starš/skrbnik skupaj ugotovijo oz. potrdijo, da je do nastale škode resnično prišlo, lahko starši/skrbniki uveljavljajo odškodninski zahtevek.

Starš/skrbnik v SVOJEM IMENU naslovi na PRVO OSNOVNO ŠOLO SLOVENJ GRADEC vlogo (dopis) in navede naslednje podatke:

 Ime in priimek starša/skrbnika, ime in priimek učenca, razred.
 Opis škodnega dogodka:
 kaj se je zgodilo,
 v katerem prostoru šole,
 datum in čas,
 kaj je bilo odtujeno/poškodovano,
 koga od zaposlenih na osnovni šoli je obvestil o dogodku.
 Opis odtujenega/poškodovanega predmeta:
 ocenjeno vrednost oz. ceno ob nabavi,
 datum nabave,
 ali ima shranjen račun prodajalca – priloži fotokopijo,
 sicer izjava, da računa nima shranjenega.
 Podatek, kam nakazati odškodnino:
 številka transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt.

Vlogo starš/skrbnik odda razredniku ali v tajništvo osnovne šole, lahko tudi preko pošte. Na osnovi zavarovalne police jo bomo posredovali Zavarovalnici MB, ki bo odškodninski zahtevek obravnavala glede na kriterije, ki jih ima.

Odobreno odškodnino bo Zavarovalnica nakazala neposredno oškodovancu.
Pripravila:
Irena Pečnik, računovodja

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost