Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 2. TRILETJU – 4. IN 7. RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. V šolskem letu 2014/2015 pričenjamo s postopnim uvajanjem izbirnih predmetov v 2. triletju oz. najprej v 4. razredu in 7. razredu. Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Neobvezni izbirni predmet je učencu na voljo, da ga izbere, vendar se zanj ni potrebno odločiti. Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen.

V drugem triletju/4. razredu je predvideno izvajanje naslednjih izbirnih predmetov: nemščina (kot drugi tuj jezik), umetnost, šport, računalništvo in tehnika. V 7. razredu se kot neobvezni izbirni predmet izvaja poučevanje drugega tujega jezika (francoščina). Izbirni predmeti so praviloma enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 ur tedensko.

V priponki so kratki opisi neobveznih izbirnih predmetov, ki bi jih šola lahko izvajala glede ne kadrovske možnosti ter izbire in odločitve učencev. Vsebino predmetov bodo učitelji učencev še dodatno predstavili, za izbiro pa se bodo odločili v mesecu juniju (prijavnica). Opisi predmetov so dodatna informativna opora pri odločanju in so pripravljeni z namenom, da učenci izberejo zase najustreznejši predmet.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost