Pozdravljeni,

obveščamo vas, da smo se na naši šoli vključili v akcijo zbiranja starih mobilnih telefonov in polnilcev za mobilne telefone. Akcija poteka do 22. 4. 2016.

Namen akcije je ekološki in humanitarni. Stari, odsluženi, neuporabni, zlomljeni, pa tudi nekoristni še delujoči mobilni telefoni se bodo prodali in s pridobljenimi sredstvi financirali različni projekti za otroke in mladostnike.

Akcija bo trajala do 22. aprila 2016.

Prosim, da na razrednih urah spodbudite otroke k zbiranju rabljenih mobilnikov in polnilcev.

V avli šole so tri škatle. V eni škatli zbiramo mobilnike, v drugi škatli baterije in v tretji škatli polnilce. Potrebno je zbirati telefone in baterije, ki so v telefonih, ločeno. Skratka ločiti je potrebno baterijo od telefona.

Zaželjeno je, da se mobilniki in polnilci zbirajo tudi pri razrednikih, še posebej na razredni stopnji.

Letak: Halo, si za to?

Lep pozdrav,
mentorica šolske skupnosti Jasmina Jakopič

 


 

 

Šolska skupnost

Večina učencev  preživi v šoli vsaj toliko aktivnega časa kot doma. Pri tem je pomembno, da šolo učenci doživljajo predvsem kot kraj novih spoznanj, izkušenj, veselja in prijetnega druženja.

imagesCACZ6UWC

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov učencev se oddelčne skupnosti preko svojih  predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Naloga šolske skupnosti, torej vseh nas, je ustvariti ustvarjalno skupnost, ki je sposobna prepoznati ter reševati probleme in oblikovati skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo.

V Šolski skupnosti Prve osnovne šole Slovenj Gradec opravljamo naslednje naloge:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti,
 • sprejmemo letni program dela,
 • zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in Svet zavoda na morebitne kršitve pravic učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 • organiziramo šolske plese,
 • sodelujemo pri povezovanju s šolami UNESCO-vega združenja in šol partnerskih mest,
 • informiramo učence o svoji dejavnostih,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.),
 • oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 • pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament,
 • pripravimo predstavitev na občinskem otroškem parlamentu,
 • opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

Informacije o letnem delovnem načrtu in letnih poročilih lahko dobite s klikom na spletno učilnico.

 

» Zmagali bodo tisti, ki se nikoli ne odrečejo iskanju.«

Alkimist
(Skupno 1.039 obiskov, današnjih obiskov 1)