Ponovni vstop v šolo, 12. 4. 2021

Dragi učenci, spoštovani starši!

Vzgojno-izobraževalno delo se bo za učence od 1. do 9. razreda od ponedeljka, 12. 4. 2021, izvajalo v prostorih šole. V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ. Učencem bomo zagotavljali ustrezne higienske ukrepe in jim zagotavljali varno učno okolje. Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja, da naj v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma, med učenci je potrebno vzdrževati primerno razdaljo, upoštevati moramo ustrezno higieno umivanja rok, kihanja in kašljanja.

Pouk nadaljujemo po modelu B, s katerim smo končali pred zadnjim poukom na daljavo.

Ob vstopu v šolo in na šolskih površinah je obvezno nošenje maske. Učenci od 1. do 5. razreda nosijo masko v skupnih prostorih šole, učenci od 6. do 9. razreda pa nosijo masko tudi v matičnih učilnicah.

Po priporočilih ministrstva bo pouk potekal v matičnih učilnicah. Pouk v manjših skupinah se začasno ne izvaja. Glede na učno-vzgojni proces se bodo menjavali samo učitelji. V šoli bomo izvajali podaljšano bivanje in jutranje varstvo samo za učence, ki jim doma res ne morete organizirati varstva. Učencem, ki bodo prihajali v jutranje varstvo ali v podaljšano bivanje bomo podali natančna navodila, kako učenci vstopajo v šolo in kdaj ter kako jo zapuščajo ter kdaj je obvezno nošenje maske.

Otroci bodo v šoli imeli malico in kosilo. Vse spremembe glede prehrane  javite Andreji Žugelj na telefonsko številko 02 88 39 920 ali preko spletne aplikacije. Prijava in odjava prehrane v tajništvu šole ne bo mogoča (učenci v tajništvo ne vstopajo).

Pouk se bo pričel ob 8.15 in bo trajal po urniku. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se zaradi mešanja učencev iz različnih oddelkov ne bodo izvajali v šoli, ampak še vedno na daljavo. Najboljše je, da učenec pride v šolo med 8.00 in 8.10, da lahko takoj ob prihodu vstopi vanjo in se pripravi na pouk. Po koncu pouka pa odide domov in se ne zadržuje na zunanjih površinah šole.

Otrok naj s seboj prinese svoj bidon za vodo. V šolo naj ne nosi svojih igrač oz. nedogovorjenih stvari. Zraven naj ima tudi kakšen kos rezervnega oblačila, ker se bo del pouka izvajal tudi zunaj. Pogovorite se z njim tudi o upoštevanju varnostne razdalje.

Pred šolo naj počakajo na medsebojni varnostni razdalji 1,5 do 2 m. Notranja vrata v šolo pri vhodu B bomo zaklenili in jih odklenili samo ob vstopu učencev v šolo in ob odhodu domov.

V ponedeljek, 12. 4. 2021, naj otrok v šolo pride s torbo in zraven prinese zvezke, delovne zvezke in učbenike po ponedeljkovem urniku. Učbenike in likovni material na postopno prinaša v šolo, kot bo imel predmete na urniku. V ponedeljek bo že organizirana prehrana ter jutranje varstvo in podaljšano bivanje za prijavljene učence po obstoječem urniku.

Do nadaljnjega so odpovedane vse šole v naravi, vsi tabori in vse ekskurzije.

Prevozi potekajo po obstoječem urniku, kot je bil pred zadnjim poukom na daljavo.

Vašemu otroku želimo umirjen ponoven vstop v šolo.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Ravnateljica Lidija Konečnik Mravljak in kolektiv Prve osnovne šole Slovenj Gradec

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost