Prvi strokovni posvet Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti

V četrtek, 16. 5. 2019, je v Centru Kope potekal 1. strokovni posvet SPIP (Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti) na temo Meje vključevanja sodobnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju, ki ga je organiziralo in izvedlo šest učiteljev Prve osnovne šole Slovenj Gradec. V uvodnem delu posveta so poleg ravnateljice Prve OŠ Slovenj Gradec, Zvonke Murko, udeležence strokovnega posveta pozdravili tudi gostje:

–       gospa Martina Šisernik, podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec,

–       gospod Bojan Borovnik, župan Občine Mislinja in

–       gospa Anita Poberžnik, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Območne enote Slovenj Gradec.

Življenje v družbi 21. stoletja zahteva poznavanje osnov računalništva, saj bo v prihodnosti veliko današnjih otrok delalo na področjih, ki bodo povezana z računalništvom, zato smo posvet zasnovali z namenom mreženja vzgojno-izobraževalnih zavodov – od vrtca do fakultete. Strokovnega posveta se je udeležilo kar 90 udeležencev – strokovnih delavcev in ravnateljev s Koroške, Savinjsko-šaleške, Gorenjske, Štajerske, jugovzhodne ter osrednje Slovenije in avstrijske Koroške.

Organizacija posveta je bila zasnovana na dveh temeljnih izhodiščnih vprašanjih:

a)    Kako učencem približati znanje in veščine ob smiselni in kritični uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)?

b)    Kako si lahko strokovni delavci pridobijo znanje in veščine za smiselno in učinkovito vključevanje IKT v svoje delo?
Strokovni delavci smo imeli možnost dobiti na enem mestu paleto znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih izhodišč, različnih pogledov, poglobljenih razprav ter primerov dobrih praks z namenom smiselnega in učinkovitega vključevanja uporabe sodobne IKT v vzgojo in izobraževanje.

Potek posveta smo razdelili v dva sklopa: dopoldanski plenarni in popoldanski s primeri dobrih praks.

Našemu povabilu se je odzvalo kar sedem predavateljev, ki so predstavljali Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Arnes, Šolo za ravnatelje, Srednjo elektro in računalniško šolo Velenje, Fakulteto za naravoslovje in matematiko Maribor ter Pedagoško fakulteto Maribor, Tretjo OŠ Slovenj Gradec in Fakulteto za družbene vede Ljubljana. V plenarnem delu so predavatelji vključevanje sodobne IKT predstavili z različnih vidikov. Spregovorili so o dvigu digitalne usposobljenosti tako učiteljev kot učencev, o programu vzpostavitve IKT infrastrukture – o graditvi omrežja in nakupu IKT opreme ter o varni rabi interneta, o inovativnih učnih okoljih, o tem, kako pripraviti šole na učenje v prihodnosti, na izzive, ki jih prinaša tehnološki razvoj, o vključevanju IKT pri poučevanju glasbe pri učencih z različnimi težavami in motnjami v razvoju, predstavljene pa so bile tudi informacije o trenutnem stanju glede matematične, funkcionalne in informacijske pismenosti.

V drugem delu posveta je kar 31 strokovnih delavcev (vzgojiteljic, učiteljev po triadah v osnovni šoli, srednješolskih in višješolskih profesorjev) predstavilo primere dobrih praks z vidika smiselnega in učinkovitega vključevanja IKT v vzgojo in izobraževanje.

Vemo, da je na tržišču veliko različnih programov za telefone, tablice in računalnike, s pomočjo katerih lahko naredimo pouk zanimivejši, vsebine pa učencem razumljivejše. Vsak strokovni delavec mora iz tega nabora razbrati, katera znanja in veščine potrebuje za uporabo IKT in kateri program, i-učbenik, spletna stran … je za njegovo delo najprimernejša.

Strokovni delavci uporabljamo IKT kot didaktični pripomoček pri učenju v določenih delih vzgojno-izobraževalnega procesa, kar omogoča drugačno organizacijo dela, saj je to samo eden od možnih načinov učenja. Prav zaradi tega je izmenjava pridobljenih izkušenj strokovnih delavcev toliko bolj dobrodošla. Praktični prikazi uporabe IKT so bili med izvajalci učnega procesa v drugem delu posveta dodana vrednost, saj opažamo, da je znanje učiteljev glede uporabe in vključevanja sodobne digitalne tehnologije zelo različno.

 Na posvetu sta se predstavili tudi podjetji Inovatio in BBT z najsodobnejšo izobraževalno strojno in programsko opremo, namenjeno vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.

Več informacij o programu in vsebini posveta lahko dobite na naši spletni strani https://www.spip.si/, kjer so objavljeni tudi donatorji, katerim se na tem mestu iskreno zahvaljujemo za podporo, saj smo lahko z njihovo pomočjo organizirali in izvedli kakovosten strokovni posvet na visokem nivoju, ki je pomemben za MO Slovenj Gradec in tudi za občino Mislinja, ki je lastnica Centra Kope, katerega prostori so po našem mnenju in mnenju udeležencev zelo primerni za izvedbo tovrstnih posvetov.

Prepričani smo, da je posvet poleg vsega prej omenjenega pomemben tudi za razpoznavnost lepot Koroške. Glede na zadovoljstvo udeležencev z gostinskimi uslugami VABO, d. o. o., pa je posvet gotovo tudi dodana vrednost k razvoju turizma.

Organizacijski odbor SPIP:

Ksenija Uršej, mag. manag. izobr.

Sašo Herlah, univ. dipl. inf.
Igor Jeram, univ. dipl. inž.

Marko Dreu, prof. šp. vzg.
Danijela Herlah, prof. raz. pouka

Nataša Rotovnik Sukič, prof. slov. in soc.

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost