Predstavitev izbirnih predmetov

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

Izbirni 

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Obvezni izbirni predmeti so v predmetniku tretjega triletja, torej v 7., 8. in 9. razredu.

 

Možnosti izbora učnih predmetov

Učenec izbere največ 3 ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši, lahko pa samo 2 uri tedensko. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku 1 uro na teden, razen obveznega izbirnega predmeta tuj jezik, ki je na urniku 2 uri na teden.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če je učenec izbral tri izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in bodo ocene vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število skupin izbirnih predmetov

Naša šola za šolsko leto 2014/2015 ponuja  veliko število izbirnih predmetov, katerih podrobnejši opis  najdete na spletni strani naše šole http://www.prva-os-sg.si/index.php/ucenci/izbirni-predmeti.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. Starši posredujejo šoli pisno vlogo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2014/2015 in kasneje priložijo potrdilo o vpisu.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Do 15. septembra  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da se nam organizacijski pogoji pri izvajanju posameznega izbirnega ne spremenijo.

 

V preglednici izbirnih predmetov poiščite razred in izberite izbirni predmet, katerega predstavitev si želite ogledati
 
PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

7. razred

Računalništvo

Urejanje besedil

Šport za zdravje

Obdelava gradiv les

 Likovno snovanje 1

Vzgoja za medije – TV

Nemščina 1

 neobvezni

Francoščina

 Sodobna prehrana

 

Organizmi v naravi in umetnem okolju
 Rastline in človek
Odkrivanje preteklosti mojega kraja
Verstva in etika 1
Varstvo pred naravnimi in drugimo nesrečami
8. razred    Računalništvo Multimedija  Šport za sprostitev  Obdelava gradiv umetne snovi  Likovno snovanje 2

Načini prehranjevanja

 Francoščina 1

Raziskovanje živih bitij v domači okolici

Gledališki klub Verstva in etika 2

Vzgoja za medije – TV

Poskusi v kemiji Francoščina 2 Varstvo pred naravnimi in drugimo nesrečami
9. razred   Računalništvo Računalniška omrežja

Načini prehranjevanja

 Elektrotehnika  Likovno snovanje 3 Raziskovanje živih bitij v domači okolici Risanje v geometriji in tehniki

 

Francoščina 2 Kemija v življenju

Vzgoja za medije – TV

Retorika
Verstva in etika 3 Varstvo pred naravnimi in drugimo nesrečami

Izbrani šport

košarka

Izbrani šport

odbojka

Izbrani šport

nogomet

Izbrani šport

rokomet

Izbrani šport

badminton

 

(Skupno 86 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost