Spoštovani starši,

do petka, 19. 2. 2016 je potrebno oddati vloge za organiziran prevoz za naslednje šolsko leto. Vlogo oddajo učenci v pisarni pomočnice ravnateljice. V primeru, da vaš otrok vloge ni dobil v šoli, si jo lahko natisnete oz. jo učenec dvigne v pisarni pomočnice ravnateljice.

Do šolskega prevoza so učenci upravičeni v naslednjih primerih:

A. Pravica do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza:
1. obiskujem osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, moje prebivališče je do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre;
2. sem učenec prvega razreda, obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in imam na poti od doma do šole spremstvo.
3. obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, pristojni organ za preventivo v cestnem prometu pa je ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena moja varnost (nevarna šolska pot);
4. sem otrok s posebnimi potrebami. K vlogi prilagam odločbi o usmeritvi, v kateri je opredeljena pravica do prevoza;
5. zaradi prešolanja obiskujem šolo izven matičnega okoliša in je moje prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero sem prešolan.

B. Pravica do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom:
1. obiskujem osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, do katere sem oddaljen več kot 2 kilometra in manj kot 4 kilometre in se lahko vključim na relacije, ki potekajo v šolskem letu 2015/2016. K vlogi prilagam s strani mojih staršev oz. skrbnikov podpisano pogodbo za vključitev v organizirani prevoz z doplačilom;
2. obiskujem osnovno šolo zunaj matičnega šolskega okoliša.

C. Pravica do povračila stroškov prevoza:
1. sem prvošolec brez spremstva, kar je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega prevoza;
2. sem upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar le-ta v bližini mojega prebivališča ni organiziran, moji starši pa soglašajo, da me vozijo sami;
3. obiskujem osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivam, v bližini mojega prebivališča pa ne poteka organiziran šolski prevoz do šole v mojem šolskem okolišu,
4. sem se med šolanjem preselil v šolski okoliš druge osnovne šole in želim v skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero sem vpisan;
5. sem otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Vloga za organizirani šolski prevoz

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)